Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat Iga Penyet Empuk Gurih Istimewa

Hällo tëmän2, käli ini säyä nyämbël lägi, sëmogä yäng liät gäk bosën yä, hihihi… Sämbël yäng säyä buät käli ini ädäläh sämbël tëräsi yäng dipädukän dëngän igä, nämänyä igä pënyët, kulinër ënäk älä tësto Lëko yäng tërkënäl itu. Mäsäknyä sämä sëkäli gäk ribët kok moms, cocok bängët dijädikän mënu bukä ätäu sähur di bulän Rämädhän nänti, përpäduännyä päs mënggugäh sëlërä, biärpun mätä ngäntuk säät härus bängun sähur, pästi jädi mëlëk käläu yäng dihidängkän igä pënyët sëdäp sëpërti ini.


Bähän-bähän

 • 500 gräm igä säpi
 • 1 litër äir
 • 1 bätäng sëräi, mëmärkän
 • 2 lëmbär däun säläm
 • 3 lëmbär däun jëruk
 • 1/2 sdm äir äsäm jäwä
 • Sëcukupnyä gäräm & gulä mëräh

Bumbu hälus:

 • 5 butir bäwäng mëräh
 • 3 siung bäwäng putih
 • 2 butir këmiri
 • 1/2 sdm këtumbär
 • 1/2 sdt mëricä
 • 1 cm jähë

Bähän sämbäl:

 • 1 buäh cäbë mëräh bësär, potong 2
 • 8 buäh cäbë räwit (bolëh tämbäh/kurängi sësuäi sëlërä)
 • 3 butir bäwäng mëräh
 • 1 siung bäwäng putih
 • 1 sdt tëräsi gorëng
 • Sëcukupnyä gäräm & gulä mëräh

Pëlëngkäp:

 • 2 siung bäwäng putih (këpräk, gorëng këring lälu tumbuk käsär)
 • 1 buäh Mëntimun
 • 1 ikät Këmängi

Längkäh

 1. Mäsukkän igä, däun säläm, däun jëruk, sëräi, gäräm, gulä mëräh, äir äsäm dän bumbu hälus däläm pänci prësto, tutup lälu prësto sëlämä 15-20 mënit, mätikän äpi, biärkän uäp pänäsnyä hiläng, bukä tutup prësto, ämbil igä & tiriskän.
 2. Gorëng igä sëbëntär, ängkät, tiriskän.
 3. Sämbäl: gorëng sëmuä bähän (këcuäli tëräsi, gäräm & gulä mëräh), sämpäi mätäng, ängkät, lëtäkkän diätäs cobëk, bëri gulä, gäräm & tëräsi, ulëk sämpäi rätä lälu tätä igä diätäs sämbäl, pënyët sëdikit dëngän ulëkän, täburi bäwäng putih gorëng, säjikän sëgërä dëngän läläpän.

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/4112

Posting Komentar untuk "Cara Membuat Iga Penyet Empuk Gurih Istimewa"