Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat Kue Lumpur Surga yang Sederhana, Spesial dan Enak

ini diä kuë yäng sëmpët hits di grup mäsäk pësbuk wäktu ituu. säyä sävë rësëp däri si cäntik rëystäfäuziä. sungguh ënäk bängët! räsänyä mirip särikäyä 😍 lumër wängi pändän këtëmu säntän. cucok 😋


Nikmäti lëzät dän sëdäpnyä hidängän kuë lumpur surgä yäng sëdäp. Sëpërti nämänyä hidängän ini äkän däpät mëmänjäkän lidäh ändä dän mëmbërikän sënsäsi mënggodä däri sëtiäp gigitän hidängän ini. Näh, untuk ändä yäng pënäsärän ingin tähu sëpërti äpä rësëp kuë lumpur surgä yäng ënäk märi simäk rësëpnyä dibäwäh ini.

Bähän-bähän
Läpisän Hijäu:

 • 3 butir tëlur
 • 10 sdm gulä päsir
 • 2 sdm tëpung tërigu
 • 125 ml säntän (säyä päkë 1bks säntän instän 65ml dicämpur äir)
 • 125 ml äir pändän (6lëmbär däun pändän blëndër dgn äir, säring)

Läpisän Putih:

 • 400 ml säntän (säyä päkë 2bks säntän instän 65ml dicämpur äir)
 • 1 sdm tëpung bëräs
 • 1 sdm tëpung mäizënä
 • 2 sdm gulä päsir
 • sëjumput gäräm

Längkäh
Läpisän Hijäu:

 1. Kocok tëlur dän gulä, tämbähkän säntän dän äir pändän, lälu äduk hinggä gulä lärut. tämbähkän tëpung tërigu, äduk rätä lägi, lälu säring
 2. Mäsukän ädonän kë däläm wädäh äluminium foil ätäu bisä jg päkäi täkir pändän, mäsukän ädonän ¾ däri wädäh, lälu kukus sëlämä 15-20 mënit

Läpisän Putih:

 1. Cämpur sëmuä bähän di däläm pänci, äduk rätä. Lälu mäsäk dgn äpi këcil sämbil diäduk hinggä mëlëtup-lëtup
 2. Këmudiän tuäng ädonän läpisän putih kë ätäs läpisän hijäu, lälu kukus lägi sëlämä 10 mënit. Mätikän äpi, ängkät lälu säjikän säät dingin.

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/4151

Posting Komentar untuk "Cara Membuat Kue Lumpur Surga yang Sederhana, Spesial dan Enak"