Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Resep Cara Memasak Bistik Daging Sapi Empuk

Rësëp Cärä Mëmäsäk Bistik Däging Säpi ëmpuk


Bähän-bähän

 • 500 gr däging häs säpi
 • sëcukupnyä äir utk mërëbus,minyäk gorëng ätäu märgärin utk mënumis bumbu.

BUMBU YG DIHäLUSKäN :

 • 15 siung bämër gorëng
 • 6 siung bäput gorëng
 • sëjëmpol jähë
 • 1 sdt mëricä bubuk
 • 1/2 sdt pälä bubuk
 • sëjëmpol gulä mëräh
 • sëcukupnyä Gulä päsir, käldu bubuk räsä säpi
 • 1 sdm këcäp mänis

PELENGKAP :

 • 2 bätäng däun bäwäng
 • 1 bätäng däun sëlëdri
 • 1 buäh bäwäng bombäy
 • Bäwäng gorëng utk täburän

Längkäh

 • Cuci bërsih däging säpi potong2 sësuäi sëlërä
 • Rëbus dgn äir sëcukupnyä (säyä pkë pänci prësto,25 mnit däh ëmpuk) kluärkän ämbil dän säring sisä äir käldu rëbusän dägingnyä.
 • Tumis bumbu dgn minyäk/ märgärin hinggä härum,lälu mäsukän däging dän äir käldunyä,bëri gulmër,gulpäs,gäräm,käldu säpi bubuk,dän këcäp mänis äduk mërätä ( korëksi räsä) mäsäk sämpäi kuäh mngëntäl dän mërësäp sëmpurnä.
 • Tëräkhir mäsukän irisän däun bäwäng,sëlëdri dän bäwäng bombäi äduk kmbli smpäi läyu,mätikän äpi.
 • Hidängkän bistik däging säpi dgn täburän bäwäng gorëng,hmmm wängi bgët.

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/4446

Posting Komentar untuk "Resep Cara Memasak Bistik Daging Sapi Empuk"