Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Brownies kukus ala Amanda ternyata gampang bikinnya, ini resepnya!


Brownies Kukus by @fridajoincoffee

Bähän:
 • 4 butir tëlur
 • 150 gr gulä päsir
 • 2 sdt cäkë ëmulsifiër (SP)
 • 80 gr tëpung tërigu protëin sëdäng
 • 35 gr bubuk coklät
 • 1 sdt bäking powdër
 • 1 sdt vänili bubuk
 • 75 gr därk cooking chocolätë
 • 120 g mëntëgä
 • 50 ml susu këntäl mänis coklät
 • Loyäng 24x10x7

Cärä Mëmbuät:
 1. Pänäskän kukusän dëngän äpi sëdäng. Olësi loyäng dëngän märgärin dän äläsi dëngän bäking päpër supäyä lëbih mudäh mëlëpäsnyä däri loyäng.
 2. Cämpurkän mëntëgä dän därk cooking chocolätë, lälu lëlëhkän dëngän cärä ditim, jängän sämpäi mëndidih. Lälu dinginkän hinggä suhu ruäng.
 3. Kocok tëlur, gulä päsir dän sp hinggä mëngëmbäng dän këntäl bërjëjäk.
 4. Mäsukkän cämpurän tëpung tërigu, coklät bubuk, bäking powdër dän vänili, yäng sudäh diäyäk sëbëlumnyä. Kocok sëbëntär dëngän spëëd rëndäh, cukup sëkëdär rätä, jängän ovërmix.
 5. Tuängkän cämpurän mëntëgä dän därk cooking chocolätë, lälu äduk bälik hinggä rätä dän tidäk ädä ëndäpän cäirän di bäwähnyä.
 6. ämbil 2 sdm pënuh ädonän, cämpurkän dëngän susu këntäl mänis coklät, sisihkän untuk läpisän tëngähnyä.
 7. Bägi ädonän utämä mënjädi 2 bägiän yäng sämä bänyäk. Tuäng 1 bägiän ädonän kë däläm loyäng, rätäkän lälu kukus sëlämä 10 mënit.
 8. Lälu tuängkän ädonän yäng sudäh dicämpur susu këntäl mänis coklät. Kukus lägi sëlämä 10 mënit.
 9. Këmudiän tuäng sisä ädonän utämä, rätäkän. Kukus lägi sëlämä 30 mënit.
 10. Këluärkän loyäng däri kukusän. Tunggu hinggä dingin, bäru këluärkän browniës däri loyäng.
 11. Potong dän säjikän.

Cätätän:
 1. Gunäkän äpi sëdäng, jängän äpi bësär supäyä browniës tidäk pëcäh/mëkär/bërgëlombäng.
 2. Këtikä browniës mätäng, jängän längsung dikëluärkän däri loyäng, tunggu sämpäi browniës dingin supäyä tidäk pätäh.

Sumbër : http://kedaiberita.info/arsip/4423

Posting Komentar untuk "Brownies kukus ala Amanda ternyata gampang bikinnya, ini resepnya!"