Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat Gulai Cumi Isi Tahu Istimewa Khas Indonesia


Cärä Mëmbuät Guläi Cumi Isi Tähu Istimëwä Khäs Indonësiä

Bähän-bähän
 • 300 gr cumi
 • 1 buäh jëruk nipis
 • 1 bungkus säntän kärä këcil
 • 1 päpän pëtäi

Bähän isi :
 • 3 buäh tähu putih
 • 1 bätäng däun bäwäng
 • Sëcukupnyä gäräm, mëricä bubuk dän käldu äyäm bubuk

Bumbu hälus :
 • 5 buäh cäbë mëräh
 • 4 siung bäwäng mëräh
 • 3 siung bäwäng putih
 • 2 butir këmiri
 • 3 cm kunyit
 • 3 cm jähë
 • 1/2 sdt mëricä
 • 1/2 sdt këtumbär
 • Sëcukupnyä gäräm, gulä dän kädu äyäm bubuk

Bumbu gëprëk :
 • 4 cm lëngkuäs gëprëk
 • 1 bätäng sëräi gëprëk
 • 3 lëmbär däun säläm
 • 2 lëmbär däun jëruk

Längkäh
 1. Bërsihkän cumi, bëri përäsän jëruk nipis, diämkän 5 mënit, cuci lägi cuminyä, tiriskän.
 2. Häluskän tähu, bumbui gäräm, mëricä bubuk dän käldu äyäm bubuk, lälu bëri potongän däun bäwäng.
 3. Mäsukkän isiän tähu këdäläm cumi, sëmätkän mënggunäkän tusuk gigi supäyä tidäk bocor.
 4. Tumis bumbu hälus, mäsukkän sëräi, lëngkuäs, däun säläm dän däun jëruk. Tämbähkän pëtäi.
 5. Bëri äir, säntän, gäräm, gulä dän käldu äyäm bubuk, äduk rätä. Mäsäk hinggä mëndidih, mäsukkän cuminyä.
 6. Mäsäk hinggä mätäng, korëksi räsänyä ängkät dän säjikän 😋

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/4315

Posting Komentar untuk "Cara Membuat Gulai Cumi Isi Tahu Istimewa Khas Indonesia"