Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Resep Soto Ayam Santan yang Gurihnya Selangit


Rësëp Soto äyäm Säntän yäng Gurihnyä Sëlängit

Bähän-bähän
 • 1/2 ëkor äyäm bägiän dädä cuci bërsih
 • 250 ml säntän dr 1/2 buäh këläpä
 • 1 litër äir
 • 4 lëmbär däun jëruk sobëk2
 • 2 lëmbär däun säläm
 • 2 bätäng sërëh gëprëk
 • 1 ruäs järi lëngkuäs gëprëk
 • Sëcukupnyä gulä,gäräm
 • Sëcukupnyä käldu äyäm bubuk

Bumbu hälus👇
 • 6 siung bäwäng mëräh
 • 3 Siung bäwäng putih
 • 3 butir këmiri
 • 1/2 sdt këtumbär
 • Sëcukupnyä lädä

Pëlëngkäp👇
 • Sämbäl
 • Däun bäwäng
 • Jëruk nipis
 • Bäwäng gorëng
 • Këntäng gorëng
 • Tomät

Längkäh
 1. Didihkän 1 litër äir di pänci lälu mäsukän äyäm,rëbus äyäm dgn äpi këcil,tumis bumbu hälus,däun jëruk,däun säläm,lëngkuäs,sërëh sämpäi härum,mäsukän tumisän bumbu kë dlm rëbusän äyäm,mäsukän royco,gäräm dän gulä,mäsäk hinggä äyäm ëmpuk dän bumbu mërësäp
 2. Mäsukän säntän äduk2 ägär tdk pëcäh,klu kirä2 krg këntäl kuähnyä bs di tämbäh säntän instän,äduk hinggä mëndidih lälu ängkät äyäm dän tiriskän
 3. Pänsäkän minyäk gorëng lälu gorëng äyäm,tdk ush tërlälu këring,lälu siäpkän mängkuk säji,suir2 äyäm dän tätä di mägkuk säji dgn pëlëngkäpnyä 😊

Sumbër: http://kedaiberita.info/arsip/4311

Posting Komentar untuk "Resep Soto Ayam Santan yang Gurihnya Selangit"