Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat MARTABAK TELOR TEFLON

Hasil buatan cowok .. MARTABAK TELOR TEFLON .. kulitnya cukup pake 4 bahan aj dijamin maknyuss 😉


Bs jd bäkulän & Lëbih ëkonomis kärënä irit modälnyä.. 1 rësëp jädi 5 porsi & 1 porsi bisä di potong2 jädi 9 iris / bägiän..

Rësëp kulit :

 • 200 gr tëpung cäkrä
 • 1/4 sdt gäräm
 • 140 ml äir
 • 30 gräm minyäk

Cämpur sëmuä bähän kulit sämpäi kälis, bägi mënjädi 5 & rëndäm däläm minyäk sëbänyäk 500 ml sëlämä minimäl 2 jäm. Sisihkän.

Bähän tämbähän untuk isiän mäsing2 për porsi :

 • 1 butir tëlur bëbëk / tëlur äyäm
 • 2 sdm däun bäwäng yg tëläh diris hälus
 • cäbäi räwit iris hälus sëcukupnyä / bolëh skip
 • 1/2 buäh sosis äyäm iris tipis
 • 1/4 sdt gäräm
 • 1/8 sdt mëricä bubuk

Cämpur sëmuä bähän isiän mënjädi 1 , sisihkän.

Längkäh:

 1. ämbil 1 ädonän kulit, pipihkän sämpäi bëtul2 tipis diätäs mëjä / kërämik bërsih (sëpërti di äbäng2 märtäbäk tëlor) sämbil diolësi minyäk, sisihkän.
 2. Pänäskän 1 sdm minyäk di tëflon , ämbil kulit yg tëläh ditipiskän tädi lälu lëtäkän ditëflon. Sëtëläh itu längsung tuäng ädonän tëlur isiän ditëngäh2 sëcärä përlähän2 dän jängän sämpäi lubër këluär kulit diämkän bbrp dëtik lälu lipät sëpërti ämplop ätäu bërbëntuk përsëgi këmudiän rëkätkän.
 3. Sëtëläh itu gorëng märtäbäk sämbil diboläk bälik sämpäi crispy dän këcokëlätän. Säjikän dëngän säus fävorit 😉
 4. Untuk säus cocolännyä bisä mënggunäkän cäbë këriting + bäwäng putih yäng tëläh di rëbus këmudiän di blëndër bërsämä dëngän äir lälu dimäsäk dëngän ditämbähkän gulä, përäsän jëruk limäu, gäräm dän biär mäkin ëndëss bolëh ditämbäh säos botolän & käldu / msg ..

Sëlämät mëncobä

Sumber: http://kedaiberita.info/arsip/4724

Posting Komentar untuk "Cara Membuat MARTABAK TELOR TEFLON"