Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Resep Nastar Wisman Lumer. Mudah, Modal Murah Meriah

Mëndëkäti lëbärän, biäsänyä pärä bundä udäh pädä siäp mënyiäpkän kuë lëbärän. Bänyäk bängët kuë lëbärän yäng bisä dipilih sëbägäi suguhän untuk këluärgä bësär ätäupun tämu yäng dätäng kë rumäh. Säläh sätunyä ädä kuë nästär yäng ënggäk përnäh këtinggälän nih däri jämän dulu. Udäh bukän rähäsiä lägi käläu kuë nästär ini sëring bängët disuguhkän këtikä lëbärän.


Sëläin kärënä räsänyä yäng ënäk, momën jugä päs yä Bundä. Nästär sëndiri mërupäkän kuë këring yäng dibuät däri ädonän tëpung tërigu, mëntëgä, dän jugä tëlur. Biäsänyä di däläm kuë nästär ini diisi sämä sëläi buäh nänäs yäng bikin räsänyä mäkin mäntäp. Rësëp nästär wismän bisä jugä bundä cobä di rumäh loh untuk säjiän lëbärän.

Nästär wismän mëmäng bëdä däri nästär biäsänyä Bundä, soälnyä räsänyä ëmäng lëbih lëmbut dän ënäk. Wismän mërupäkän säläh sätu bähän yäng digunäkän untuk mëmbuät nästär Bundä. Sëbënärnyä bisä äjä sih Bundä bikin nästär ënggäk päkäi wismän, täpi räsänyä kuräng ënäk dän kuräng lëmbut. Nästär wismän cärä bikinnyä jugä sämä kok Bundä däri nästär-nästär läinnyä, cumä ädä bëbëräpä bähän tämbähän äjä. Däripädä bundä härus bëli nästär wismän yäng härgänyä mähäl, mënding bëli sëndiri bundä biär räsänyä lëbih ënäk dän bisä disësuäikän dëngän sëlërä. Siäpä tähu rësëp nästär wismän bänyäk yäng sukä, bisä dijuäl këtikä äkän lëbärän kän.

Bikin nästär wismän gämpäng kok Bundä, soälnyä bähän yäng dipäkäi jugä gämpäng ditëmukän di sëkitär kitä. Cäri wismän jugä ënggäk susäh kok, äpälägi käläu bundä tinggäl di kotä bësär. Längkäh buät bikin nästär wismän jugä ënggäk lämä. Bërikut ini bähän sämä längkäh bikin rësëp nästär wismän yäng bisä Bundä cobä sëndiri di rumäh;

Bähän-bähän:
 • 300 gr Mëntëgä (150 gr Wismän + 150 gr Bluëbänd)
 • 500 gr Tërigu sëgitigä biru
 • 2 sdm Susu bubuk däncow (cämpur kë dlm tërigu)
 • 100 gr Gulä hälus (äyäk)
 • 3 btr Kuning tëlur

Bähän Sëläi:
 • 2 bh Nänäs (blh dipärut ätäu di blëndër)
 • sësuäi sëlërä Gulä päsir
 • 1 bh Jëruk nipis (säring, ämbil äirnyä)
 • Bähän Olësän:
 • 2 btr kuning äyäm
 • 2 sdm äir mätäng
 • 1/2 sdt susu këntäl mänis putih

Längkäh Mëmbuät:
 1. Mixër wismän dän bluëbänd -/+ 3 mënit sämpäi tërcämpur rätä. Täpi jgn këlämään kocoknyä täkut kuënyä nänti mëlëbër.
 2. Lälu mäsukän gulä hälus sëdikit dëmi sëdikit dëngän mënggunäkän spätulä hinggä rätä. Mäsukän kuning tëlur sätu për sätu, äduk rätä dëngän spätulä.
 3. Mäsukän tërigu yg sdh dicämpur dgn susu bubuk (3 tähäp). Ulënin sämpäi ädonän bisä dipulung ätäu tidäk mënëmpël ditängän lägi.
 4. ämbil sëdikit ädonän, isi sëläi nänäs sëcukupnyä. Lälu bëntuk bulät hinggä ädonän häbis
 5. Olësin ätäs nästär dëngän kuning tëlur, pänggäng dgn äpi sëdäng/äpi ätäs bwh 140° kurlëb 20mnt. ängkät, Olësin këmbäli dgn kuning tëlur. Lälu pänggäng këmbäli 140° kurlëb 15mnt. Sëtëläh dingin.. lälu mäsukän sëgërä kë däläm toplës.

Notë: Kälo wärnä nästär nyä ingin bägus. Olësän nyä hrs 2 käli. Jikä ingin lëbih gëläp bisä ditämbähkän sëdikit mädu.

Näh, itu diä Bundä bähän sämä längkäh buät bikin rësëp nästär wismän sëndiri di rumäh. Untuk isiän nästär bisä disësuäikän dëngän sëlërä Bundä yä, ënggäk härus dëngän sëläi nänäs kok. Sëdängkän täkärän jugä bisä ditämbäh Bundä. Sëlämät mëncobä, sëmogä bërmänfäät dän tërimä käsih.

Sumber: http://kedaiberita.info/arsip/4740

Posting Komentar untuk "Resep Nastar Wisman Lumer. Mudah, Modal Murah Meriah"